(1)
Melando, A. S. .; Winardi, B. A. .; Wicahyo, T. T. .; Ardiansyah, P. . KONTROVERSI PEMBANGUNAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG MENURUT TINJAUAN HUKUM. HUM SOC POL 2023, 3, 2390-2399.